FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

Společnost K&Z Accounting services s.r.o. se zaměřuje na vedení finančního účetnictví právnických osob a OSVČ. Účetnictví je vedeno plně v souladu s českými právními předpisy. Činnost vedení finančního účetnictví zahrnuje především:

zaúčtování všech účetních operací v daném měsíci

kontrola formální správnosti daňových dokladů

evidence dokladů a inventura rozvahových účtů

evidence pohledávek a závazků

evidence majetku

měsíční (čtvrtletní) zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty

informace o výši daňové povinnosti a termínu její úhrady předem, prostřednictvím e-mailu, který obsahuje platební informace

zpracování kontrolního hlášení a souhrnného hlášení

online přístup a náhled do účetnictví

přehledné výkazy a reporting dle vašich potřeb

zpětné rekonstrukce účetnictví (opravy po nesprávném vedení účetnictví v minulosti, podání dodatečných daňových přiznání)

zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

výkazy pro finanční úřady – daň. přiznání k silniční dani, hlášení plátce daně a vyúčtování (dividendy, pronájmy majetku z EU, apod.)

obsluha datové schránky