MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Nezbytnou součástí pro každého podnikatele s vlastními zaměstnanci je profesionální vedení mzdového účetnictví. I v této oblasti se soustředíme na možnou optimalizaci nákladů. Činnost vedení mzdového účetnictví zahrnuje především:

poradenství v oblasti mzdové problematiky

zpracování mezd jednotlivým zaměstnancům

příkazy k úhradě

vypracování povinných přehledů vzhledem ke státním institucím

komunikace s orgány státní zprávy

vedení mzdových listů, evidenčních listů

přihlašování a odhlašování zaměstnanců

zpracování ročního vyúčtování daně vašich zaměstnanců

zastupování při kontrolách ze strany orgánů státní správy

individuální výkazy a reporty dle vašich požadavků

archivace vaší mzdové agendy